POMEM Puan Hesaplama

Aşağıdaki hesaplama aracına Polis Eğitim Merkezlerine giriş puanını öğrenmek istediğiniz kişinin KPSS'den, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarından aldığı puanları girerek hesapla butonuna basınız.

Sayfanın devamında bu konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
POMEM Puan Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
Sitene Ekle

İlgili Hesaplamalar

POMEM nedir?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerinin kısa adıdır.

POMEM giriş puanı nedir?

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencilerin seçme ve değerlendirmelerinin yapılabilmesi için her adaya özel olarak hesaplanan puandır.

POMEM'lere kimler başvurabilir?

Önlisans ve lisans mezunları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilirler.

Başvurular ne zaman yapılır?

Alınacak öğrenci sayısı, başvuru ve sınav tarihleri Başkanlık resmi internet sayfasında veya diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulmaktadır. POMEM giriş sınavına başvurular her dönem için, Başkanlık tarafından belirlenen yer ve ilan edilen tarihler arasında şahsen yapılmaktadır.

KPSS'den en az kaç puan almak gerekir?

Adayların KPSS taban puanı, her dönem Bakanlıkça belirlenir. İlan edilen KPSS taban puanına göre yeterli sayıda başvurunun olmadığı durumlarda, Bakanlıkça yeniden belirlenebilir.

POMEM'e girişte hangi aşamalar vardır?

Fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı şeklinde yapılır. Sınav esaslarına ilişkin düzenlemeler Başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir

Fiziki yeterlilik sınavında hangi nitelikler değerlendirilmektedir?

Adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adaylar farklı kriterlere göre değerlendirilir. Kriterler Başkanlıkça belirlenir ve uygulanır.

Fiziki yeterlilik sınavında taban puanı kaçtır?

Başarılı olmak için 100 üzerinden en az 60 almak zorunludur.

Mülakat sınavında hangi nitelikler değerlendirilmektedir?

Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme mülakat komisyonu ile paylaşılır. Adaylara, Başkanlıkça belirlenecek soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın; konu hakkında bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, özgüveni, ifade etme yeteneği, beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz üzerinden yapılır.

Mülakat sınavında taban puanı kaçtır?

Adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 alması gerekir.

POMEM giriş puanı nasıl hesaplanır?

Adayın KPSS puanının % 25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının % 25'i ve mülakat sınavı puanının % 50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'de, mülakatta ve fiziki yeterlilikteki puan yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.